Συσκευασία
Είδος
Μάρκα
ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΑΨΗΤΗ ΛΕΥΚΗ ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΑΨΗΤΗ ΛΕΥΚΗ

ΑΜΥΓΔΑΛΟΨΙΧΑ ΑΨΗΤΗ ΛΕΥΚΗ

Διατίθεται σε: 340 γρ