Το καλάθι μου

ΣΥΝΟΛΟ: {{order.final_cost}}
Τηλεφωνικές παραγγελίες 28310 29023
Δωρεάν παράδοση για παραγγελίες άνω των 30€
Ασφαλείς Συναλλαγές

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η εταιρία με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Ρέθυμνο, οδός Νέα Σφαγεία , με ΑΦΜ 095414612    (εφεξής και χάριν συντομίας η "Εταιρία") δικαιούχος του διαδικτυακού τόπου με domain name "www.hatzakis​.gr", προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους παρόντες αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας, παρακαλείται να διαβάσει προτού προβεί σε χρήση των υπηρεσιών της. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να μην προβεί σε χρήση της ιστοσελίδας, αλλά να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις τυχόν παρατηρήσεις του, προκειμένου να εξεταστούν, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

1.         Εισαγωγή

Η Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του ιστότοπου πλήθος πληροφοριών, σχετικών με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει στο κοινό και των όρων παροχής τους, καθώς και διαφημίσεων. Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να προβούν στην αγορά των περιεχόμενων σε αυτή προϊόντων μας, αφού ενημερωθούν για αυτά και επεξεργαστούν  τις προτάσεις, ιδέες και συμβουλές μας. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα επικοινωνίας των χρηστών με την εταιρία, καταχωρώντας τα προσωπικά στοιχεία τους σε μία φόρμα επικοινωνίας, με σκοπό την καταχώρηση αιτημάτων, παραπόνων, απόψεων, ερωτήσεων, προβληματισμών κλπ των χρηστών. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών, καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στον ιστότοπο στο μέλλον, υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης.

2.         Όροι Εγγραφής & Υποχρεώσεις του Χρήστη

Ο χρήστης που επισκέπτεται τον ιστότοπο ενημερώνεται για όλες τις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρία και για τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης μπορεί να λάβει τις υπηρεσίες αυτές. Αν ο χρήστης επιθυμεί να δηλώσει τα προσωπικά του στοιχεία στην φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει μέσα στον ιστότοπο, προκειμένου να εκφράσει αίτημα, παράπονο, αναφορά κλπ, θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται από την ιστοσελίδα, ώστε να λάβει την απάντησή του.

Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του ιστότοπου, αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του ιστότοπου, παρέχεται «όπως έχει» και η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, την ορθότητα των πληροφοριών, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών, καθώς και την οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως να προκληθεί από την χρήση του ιστότοπου. Η χρήση του ιστότοπου διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές. Επιπρόσθετα, ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του ιστότοπου σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να προσβάλλει άλλους επισκέπτες/χρήστες ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του ιστότοπου.

Επιπλέον, ο χρήστης θα πρέπει να είναι ηλικίας δέκα οχτώ (18) ετών και άνω. Σε κάθε άλλη περίπτωση δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, ενώ, αντιστοίχως, η εταιρία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση αυτή. Αν είστε γονέας ή έχετε τη μέριμνα ανηλίκου που κάνει χρήση του ιστότοπου φέρετε πλήρη την ευθύνη που απορρέει από τη χρήση αυτή, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων που προκύπτουν εξ αυτής.

3.         Περιορισμός Ευθύνης Εταιρίας

Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου οι υπηρεσίες του ιστότοπου να παρέχονται αδιάλειπτα και χωρίς τεχνικά προβλήματα. Επιπρόσθετα, έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που είναι απαραίτητα και υποχρεούται να λάβει σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (EU GDPR) 679/2016, με σκοπό την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Δεν ευθύνεται, όμως, στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του ιστότοπου ή καταστεί δυσχερής ή και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτόν ή αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα, μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers), παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του ιστότοπου, καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία του.

Η εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται ανεπιφύλακτα, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του ιστότοπου με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες.

4.         Αποκλεισμός Ευθύνης Για Τις Παρεχόμενες Πληροφορίες

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα και αφορούν στις υπηρεσίες της εταιρίας «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.»   προέρχονται από την εταιρία. Oυδεμία ευθύνη φέρουμε αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων που αναρτώνται στον ιστότοπο, καθώς επίσης και την επικοινωνία του χρήστη με τρίτους που διαφημίζονται στην ιστοσελίδα. Περαιτέρω, δεν ευθυνόμαστε για οποιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης φύσεως εμπορική συναλλαγή μεταξύ του χρήστη και του τρίτου διαφημιζόμενου. Οι διαφημίσεις που τυχόν αναρτώνται στην ιστοσελίδα δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως συμβουλές, ούτε υποκρύπτουν προτροπή από εμάς για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων ή για την προτίμηση κάποιου διαφημιζόμενου προϊόντος. Ως εκ τούτου, ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

5.         Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του ιστότοπου, ήτοι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόμενων των κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, προστατεύονται από τους Ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία, διατίθενται, δε, στους χρήστες/επισκέπτες του ιστότοπου αυστηρά για προσωπική πληροφόρηση.

Στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στον ιστότοπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβείς, πλήρείς και αληθείς. Περαιτέρω, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του ιστότοπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε προκληθείσα σε αυτή θετική και αποθετική ζημία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης της ιστοσελίδας, αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης, είτε η ίδια, είτε μέσω τρίτου, του συνόλου του περιεχομένου που εμφανίζεται στον ιστότοπο.

6.         Προσωπικά Δεδομένα

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική την προστασία των προσωπικών δεδομένων όσων επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας. Για το λόγο αυτό έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρηση όλων των κανόνων για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Χειριζόμαστε τα «προσωπικά δεδομένα» σύμφωνα με την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ μας σχετικά με την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς επίσης σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και κάθε άλλη εφαρμοστέα κατά τόπους νομοθεσία σε σχέση με την φύλαξη, επεξεργασία, πρόσβαση και μεταφορά προσωπικών δεδομένων. Η ιστοσελίδα της «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ Ε.Π.Ε.»  (www.hatzakis​.gr), στην οποία εμφανίζεται πάντα η παραπάνω ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ προσωπικών δεδομένων και που σας ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες, συλλέγει, διατηρεί και διασφαλίζει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες  σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που αναλύονται σε αυτή, καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία και τους εφαρμοστέους κανονισμούς και οδηγίες. Η πολιτική αυτή εφαρμόζεται σε προσωπικές πληροφορίες, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω, που έχουν συλλέγει από τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

Συλλέγουμε μόνο προσωπικά δεδομένα σε σχέση με εσάς, εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τα χορηγήσετε, συμπληρώνοντας την φόρμα επικοινωνίας και μόνο με δική σας πρωτοβουλία και επιθυμία να μας υποβάλετε αίτημα, παράπονο, άποψη, ερώτημα κλπ. πραγματοποιώντας αγορά από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Δεν μοιραζόμαστε κανένα προσωπικό δεδομένο με τρίτα μέρη για δική τους εμπορική χρήση, εκτός αν ρητώς μας έχετε δώσει σχετική άδεια. Παρακαλούμε να μελετήσετε τους παρόντες όρους χρήσης καθώς και την ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ των Προσωπικών σας Δεδομένων για να μάθετε περισσότερα για το πως συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μοιραζόμαστε και προστατεύουμε τις πληροφορίες στο διαδίκτυο.

• Πληροφορίες που συλλέγονται
• Οι επιλογές σας
• Ασφάλεια
• Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες
• Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων
• Ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων
• Πως να επικοινωνήσετε με εμάς

•Αυτόματα συλλεγόμενες Πληροφορίες

Πληροφορίες που συλλέγονται

- Προσωπικές πληροφορίες: Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας χωρίς να μας δώσετε καμία προσωπική πληροφορία, αποκλειστικά και μόνο για την ενημέρωσή σας αναφορικά με την ιστοσελίδα hatzakis και τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει. Εμείς, μπορεί να συλλέξουμε τις δικές σας προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες (όπως όνομα, επίθετο, e-mail, τηλέφωνο, διεύθυνση, ΑΦΜ και ΔΟΥ στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, περιεχόμενο μηνύματος κλπ) μόνο εφόσον εσείς επιλέξετε να μας τις δώσετε ή αν πραγματοποιήσετε αγορά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας.

- Συγκεντρωτικές πληροφορίες: Σε μερικές περιπτώσεις επίσης, αφαιρούμε τις προσωπικά αναγνωριστικές πληροφορίες από δεδομένα που μας έχετε μεταβιβάσει και τα διατηρούμε σε συγκεντρωτική μορφή. Μπορεί επίσης να συνδυάσουμε τα δεδομένα αυτά με άλλες πληροφορίες για τη δημιουργία ανώνυμων, συγκεντρωτικών στατιστικών δεδομένων (π.χ. αριθμό παραπόνων κλπ) που μας βοηθούν στην βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Οι επιλογές σας

Μπορείτε να αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε να στέλνετε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία, με το να μην εισάγετε τα στοιχεία αυτά σε κανένα πεδίο στην ιστοσελίδα μας και με το να μην κάνετε χρήση καμίας διαθέσιμης προσωποποιημένης υπηρεσίας, αν υφίσταται. Αν επιλέξετε να υποβάλετε προσωπικά δεδομένα σας, έχετε το δικαίωμα να δείτε και να διορθώσετε ή και να διαγράψετε τα δεδομένα αυτά οποιαδήποτε στιγμή με αίτησή σας, αν αυτό μας το επιτρέπει ο νόμος. Εάν επιλέξετε συγκεκριμένες χρήσεις ή επικοινωνίες, όπως την αποστολή ηλεκτρονικών newsletters, θα έχετε την δυνατότητα να διακόψετε την εγγραφή σας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται σε κάθε επικοινωνία. Εάν αποφασίσετε να διακόψετε την εγγραφή σας από κάποια υπηρεσία ή επικοινωνία, θα φροντίσουμε ώστε τα δεδομένα σας να απομακρυνθούν άμεσα, παρόλο που μπορεί να σας ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες πριν προβούμε στην ικανοποίηση του αιτήματός σας.

Ασφάλεια

Η ιστοσελίδα www.hatzakis.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία και μέτρα ασφάλειας, κανόνες, καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, γνωστοποίηση, απώλεια ή καταστροφή. Για να διασφαλίσoυμε την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας, χρησιμοποιούμε επίσης firewalls (προγράμματα απαγόρευσης εισόδου) και προγράμματα προστασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα της αγοράς. Είναι, παρόλα αυτά δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής και προστατεύεται κατά επικίνδυνου λογισμικού, όπως Trojan, ιών κ.λπ. Πρέπει να γνωρίζετε ότι χωρίς επαρκή μέτρα ασφάλειας (π.χ. ασφαλή ρύθμιση του browser σας, ενημερωμένο λογισμικό για ιούς, αποτελεσματικό firewall, μη χρήση λογισμικού από αμφίβολες πηγές, κλπ.) υπάρχει ο κίνδυνος τα δεδομένα, καθώς και οι κωδικοί που χρησιμοποιείτε για να προστατεύσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, να γνωστοποιηθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Σύνδεσμοι με άλλες ιστοσελίδες

Η  ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνει συνδέσμους με έναν αριθμό ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν χρήσιμες πληροφορίες για τους επισκέπτες μας ή να εξυπηρετούν ανάγκες της για την λειτουργία της επιχείρησης. Η παρούσα Πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο δεν έχει εφαρμογή στις ιστοσελίδες αυτές και σας συνιστούμε να πληροφορείστε την δική τους πολιτική για το ιδιωτικό απόρρητο.

Δήλωση για το απόρρητο των ανηλίκων

Η ιστοσελίδα μας απευθύνεται σε ενήλικο κοινό. Δεν συλλέγουμε προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από κανέναν, ο οποίος γνωρίζουμε ότι είναι κάτω των 18 ετών. Ο ασκών την επιμέλεια και γονική μέριμνα του ανηλίκου έχει το δικαίωμα, ύστερα από αίτημά του, να ενημερωθεί για τις πληροφορίες που δόθηκαν από τον ανήλικο και/ή να ζητήσει τη διαγραφή τους.

Ενημέρωση των όρων χρήσης και της πολιτικής προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Κατά διαστήματα ενδέχεται να αναθεωρούμε το περιεχόμενο των όρων χρήσης του ιστότοπου και της πολιτικής για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται αμέσως στην παρούσα σελίδα. Η συνεχόμενη χρήση της ιστοσελίδας μας θα δηλώνει την συγκατάθεσή σας στη χρήση των νέων στοιχείων της.

Πως να επικοινωνήσετε με την εταιρία

Για να μας υποβάλετε ερωτήσεις ή εάν επιθυμείτε να τροποποιήσουμε το προφίλ σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση: info@hatzakis​.gr ή στο τηλ. 2831029023.

Αυτόματα Συλλεγόμενες Πληροφορίες

Συγκεκριμένου τύπου πληροφορίες συλλέγονται αυτόματα, κάθε φορά που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα μας, καθώς και μέσω ορισμένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων που ανταλλάσσουμε, χρησιμοποιώντας αυτόματες τεχνολογίες που περιλαμβάνουν cookies.

Παρακαλώ ενημερωθείτε για την πολιτική cookies του ιστότοπου.

7.         Οδηγίες παραγγελίας προϊόντων

Μπορείτε να παραγγείλετε τα προϊόντα μας με τους παρακάτω τρόπους:

α. Ηλεκτρονική παραγγελία μέσω του e-shop μας,

Επιλέγετε τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν για να μπουν στο καλάθι.

Μόλις προσθέσετε ένα προϊόν τότε έχετε τη δυνατότητα είτε να συνεχίσετε με την προσθήκη επιπλέον προϊόντων, είτε να αφαιρέσετε  κάποιο προϊόν, είτε να ενημερώσετε την ποσότητα, είτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας, σας ζητείται να εισάγετε το email και τον κωδικό πρόσβασης (password), εφόσον είστε εγγεγραμμένος χρήστης, άλλως έχετε την επιλογή να  δημιουργήσετε εκείνη την στιγμή ένα νέο λογαριασμό ή να συνεχίσετε την αγορά σας ως απλός επισκέπτης. 

Κατά τη δημιουργία λογαριασμού ή της αγοράς ως επισκέπτης εισάγετε όλα τα απαραίτητα στοιχεία πελάτη.

Επιλέξτε τη μέθοδο πληρωμής και αποστολής/παραλαβής της παραγγελίας.

Πατήστε ‘’συνέχεια’’ για τελικό έλεγχο της παραγγελίας. 

Τέλος, πατήστε ‘’ολοκλήρωση της παραγγελίας’’. 

Η παραγγελία σας έχει καταχωρηθεί. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό της παραγγελίας σας. Επιπλέον, σας στέλνουμε e-mail επιβεβαίωσης / επισύναψης της παραγγελίας σας.

Μόλις η παραγγελία σταλεί, θα λάβετε νέο e-mail με τα στοιχεία παράδοσης. 

β. Με τηλεφωνική παραγγελία

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε καθημερινά, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, τηλεφωνικά την παραγγελία σας στους παρακάτω αριθμούς επικοινωνίας : 2831029029 από ώρα 07:30 έως 15:30.

8.         Διανομή  

Για αγορές από 30,00 € και άνω και μέχρι 3 κιλά η αποστολή είναι δωρεάν.

Για παραγγελίες μικρότερες των 30,00 € και μέχρι 3kg βάρους (ογκομετρικού ή πραγματικού) τα έξοδα αποστολής είναι 3,30€ και 4,40€ ανάλογα τον προορισμό. 

Για παραγγελίες πάνω από 3 κιλά βάρος (ογκομετρικού ή πραγματικού), θα υπολογίζεται ανάλογα και θα σας ειδοποιούμε για το κόστος των μεταφορικών πριν τη φόρτωση της παραγγελίας.

H παράδοση των προϊόντων στο χώρο σας γίνεται με συνεργαζόμενη εταιρία ταχυμεταφορών (ACS COURIER) συνήθως σε 1 - 2 εργάσιμες μέρες (θα λάβετε ενημερωτικό e-mail για την πορεία παράδοσης). Για κάποιες απομακρυσμένες περιοχές ο χρόνος παράδοσης μπορεί να φτάσει τις 3 - 4 εργάσιμες μέρες.

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα ενημερωθείτε με επιβεβαιωτικό e-mail για την ορθή καταχώρηση της παραγγελίας σας.

Μόλις η παραγγελία σας ολοκληρωθεί, θα λάβετε ενημερωτικό email με το οποίο θα ενημερώνεστε ότι η παραγγελία σας είναι έτοιμη προς αποστολή.

Σε περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με αντικαταβολή, υπάρχει επιπλέον πάγια χρέωση 3,00 €, το οποίο αφορά παραγγελίες μέχρι 20,00 €. Για παραγγελίες από 20,00 € και πάνω θα πρέπει να επιλεγεί υποχρεωτικά ως τρόπος πληρωμής η κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό.

Για οποιαδήποτε απορία ή προβληματισμό σας μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στο e-mail: info@hatzakis​.gr ή τηλεφωνικά στο 2831029023.

Όλες οι παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ.

9.         Επιστροφή - Αλλαγή Προϊόντων

Πριν την επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει απαραίτητα να έχει προηγηθεί επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης της εταιρίας μας.

Επιστροφές ή αλλαγές δεν γίνονται δεκτές αυστηρά για λόγους υγιεινής και ασφάλειας. Αν επιθυμείτε να επιστρέψετε οποιοδήποτε προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email info@hatzakis.gr ή τηλεφωνικά στο 28310-29023 προκειμένου να ενημερωθούμε για τους λόγους επιστροφής του προϊόντος και για να σας υποδείξουμε τη διαδικασία επιστροφής, η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε χρονικό διάστημα 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος από εσάς, δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις επιστροφής, δηλαδή να διατηρείται η συσκευασία του άθικτη και να βρίσκεται στην ακριβώς ίδια κατάσταση που σας απεστάλη από εμάς. Στην περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί ή αλλοιωθεί η συσκευασία του, δεν είναι δυνατή η αποδοχή της επιστροφής του από εμάς.

Στην περίπτωση που δεν έχετε επικοινωνήσει μαζί μας για την ενημέρωσή μας σχετικά με την επιστροφή προϊόντος, δυστυχώς, δεν θα είναι δυνατή η αποδοχή της αποστολής σας. Οι επιστροφές θα πρέπει να πραγματοποιούνται με εταιρία ταχυμεταφορών και τα έξοδα αποστολής- επιστροφής βαρύνουν τον αποστολέα, δηλαδή εσάς.

Οι επιστροφές των χρημάτων σας γίνονται σε διάστημα εντός 30 ημερών από την επιστροφή και παραλαβή των προϊόντων από την εταιρία μας.

10.       Πληρωμές και Ασφάλεια

Οι μέθοδοι πληρωμής που διατίθενται από την ιστοσελίδα www.hatzakis.gr

 για online αγορές είναι οι εξής:

Τραπεζική κατάθεση στους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς με δικαιούχο την εταιρία με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΕΠΕ. Παρακαλούμε όπως αναγράφετε τον αριθμό της παραγγελίας και το ονοματεπώνυμό σας όταν πραγματοποιείτε την κατάθεση, για να μην υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση της παραγγελίας.

*τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν τον εντολέα και είναι προτιμότερο να εκτελείτε τις πληρωμές από την ίδια τράπεζα στην ίδια τράπεζα.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Αριθμός Λογαριασμού: 5757083053722

                                       ΙBAN: GR 57 0172 7570 0057 5708 3053 722

ALPΗA BANK               Αριθμός Λογαριασμού: 663002002007895

                                       IBAN: GR 47 0140 6630 6630 0200 2007 895

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ       Αριθμός Λογαριασμού: 460/470308-15

                                       IBAN: GR 66 0110 4600 0000 4604 7030 815

EUROBANK                  Αριθμός Λογαριασμού: 0026- 0331-41-0200564666

                                       IBAN: GR 6802603310000410200564666

Με αντικαταβολή μέσω ACS COURIER. Μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραλαβή της παραγγελίας με την εξόφλησή της στην ACS COURIER με επιπλέον χρέωση 3,00 € και τα έξοδα αυτά επιβαρύνουν εσάς.

Με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστική ή προπληρωμένη σας κάρτας Visa, MasterCard, Maestro, American Express και Diners. Για να διασφαλιστεί η απόλυτη ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών μέσω πιστωτικών καρτών, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "EuroBank  e-Commerce" της EuroBank.

Συνειδητοποιώντας τη σημασία της ασφάλειας των διαδικτυακών συναλλαγών σας, έχουμε λάβει κάθε προφύλαξη και όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

11.       Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση της ιστοσελίδας, εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια του Ρεθύμνου, Κρήτης. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

12.       Λοιποί Όροι

Η προστασία προσωπικών δεδομένων διέπεται από τις αρχές  του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και τον  σχετικό Εθνικό εφαρμοστικό Νόμο.

Οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετος προς την ισχύουσα νομοθεσία, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Η εταιρία δύναται να συνάψει συμφωνία για την ανάθεση των υποχρεώσεών της σε κατάλληλο τρίτο πρόσωπο.

Οι παραπάνω όροι αποτελούν την πλήρη συμφωνία με την εταιρία, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει ή να διαγράφει όλους τους όρους του παρόντος, χωρίς καμία προειδοποίηση. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή.

8 Απριλίου 2021